תביעה לסילוק יד

אדם זר משתלט על דירה, או מקים מבנה על שטח בבעלות פרטית של מישהו אחר. האם יש מה לעשות? תביעה לסילוק יד נועדה בדיוק למקרים האלה

והיא תאפשר לבעלי הזכויות במקרקעין לדרוש מאדם שמחזיק בנכס שלא כחוק, למסור אותו לחזקתם.

סילוק יד מתייחס לסוגיית ההתמודדות עם פלישה למקרקעין והסגת גבול עבור בעלי נכסי קרקע או מקרקעין, כאשר ישנו שימוש בקרקע ו/או בנכס שאינו בהתאם לחוזה או כאשר אין חוזה בכלל.

כלומר, מדובר בתביעה משפטית שבעל המקרקעין מגיש, או מי מטעמו או בדרך כזו או אחרת הקשור אליו, כנגד ביצוע שימוש שלא ברשות או שימוש שלא כדין, וכנגד אלו שפלשו לנכס ללא אישור, במטרה לסלקם.

התביעה היא בגין דמי שימוש ו/או תביעת נזקים.

מה קורה במצבים של התיישנות? האם יש הבדל בין פינוי וסילוק? כיצד מוגדרת פלישה לנכס מקרקעין ומי יכול להגיש בפועל את התביעה? כל זאת ועוד בהמשך.

מהי תביעה לסילוק יד?

מקרקעין הוא רכוש יקר במיוחד ולכן תופעות של עוקץ, ניצול הזדמנויות ומעשים בלתי חוקים למיניהם עשויים להתרחש ולפגוע בזכויות וההשלכות הכלכליות של בעלי נכס המקרקעין.

החוק קובע שמקרים מהסוג הזה מאפשרים להגיש תביעה נזיקית על אובדן ערך וקבלת פיצויים מהפלישה, זאת מכוח היותה של השגת גבול במקרקעין עוולה נזיקית לכל דבר ועניין.

תביעה לסילוק יד ממקרקעין, באמצעותו יכולים בעלי המקרקעין להביא לפינוי הפולש תוך זמן קצר יחסית וללא סחבת משפטית ומורכבויות בירוקרטיות.

היא שונה מתביעה לפינוי מושכר שהן סוג של תביעה בסדר דין מקוצר, שבהן נהוג להשתמש לטובת גביית חובות ברורים ומוגדרים מחשבוניות, הסכם חתום, הזמנת עבודה חתומה ועוד.

סילוק יד ממקרקעין

זהו מונח משפטי המדבר על סוגיית פלישה למקרקעין והסגת גבול, כאשר בפני בעל הקרקע / הנכס עומדת האפשרות להגיש תביעה בגין שימוש בקרקע / נכס הנדל"ן שלא כדין בהתאם לחוזה וגם במצב בו אין חוזה.

לדוגמה, שוכר אשר הפר את התחייבויותיו כלפי בעל הנכס, כמו למשל אי תשלום של דמי שכירות, שוכר אשר מסרב להתפנות מהדירה.

יש מספר מקרים בהם ניתן לפעול במקרים מסוג זה, כמו למשל הליף מהיר, או למשל פינוי מושכר על ידי פניה לבית המשפט.

כאשר מגישים תביעה, על התובע להוכיח בעלות חוקית על המקרקעין.

לאחר הגשת התביעה יתקיים דיון בבית המשפט ולבסוף ינתן פסק הדין באם יש לתת הוראת סילוק יד הנתבע. את פסק הדין ניתן לבצע באמצעות הוצאה לפועל.

את התביעה יוכלו להגיש חוכר / בעלי זכות בנכס / אלו הזכאים להחזיק בנכס.

סילוק יד ממקרקעין במשפחה

תביעת סילוק יד אף מוגשת לעיתים כנגד בני משפחה.

לדוגמה, בן של אמא שנפטרה, כנגד בת הזוג אשר ממשיכה להתגורר בנכס שירש הבן.

כאשר הסוגייה מגיעה לבית המשפט, החוק במרבית המקרים נוטה להיות לצד אלו המוכיחים שהנכס אכן רשום על שמם.

עצם העובדה שמעורבים בני משפחה, אין זה אומר שהמצב הופך לפשוט יותר – בכל מצב באשר הוא, ישנו דגש גדול על רישום על זכויות הנכס ובהתאם ליחסי המשפחה.

ישנם לא מעט מקרים בקרב בני משפחה המגיעים למצב זה, כמו למשל:

  • אדם שנתן את אישורו לבן משפחה להתגורר בנכס למשך תקופה מסויימת, ואילו בן המשפחה מסרב להתפנות.
  • אדם אשר התגורר תקופת זמן מסויימת אצל קרוב משפחה שנפטר, אך על עף בקשתם של היורשים הוא מסרב להתפנות.

התיישנות תביעת סילוק יד

חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 סעיף 159(ב) אומר כי "לא יחול על תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים, אולם אין בכך כדי למנוע טענה מכוח ההתיישנות שאדם היה זכאי לטעון אותה לפני תחילת חוק זה".

כמשתמע מכך, חוק ההתיישנות חל גם על מקרים מסוג סילוק יד ממקרקעין. בכל הנוגע לתביעות מסוג זה, תקופת ההתיישנות לא תעמוד על יותר מ-25 שנים, כאשר במינימום היא עומדת על 15 שנים.

שימו לב שלא להתבלבל עם נושא תביעות מטלטלין, כאשר בהן ההתיישנות היא כעבור 7 שנים.

כמו כן, כל מקרה לגופו, אך על בית המשפט יהיה להכריע בעניין תקופת ההתיישנות ובהתאם אליה לקבל החלטה באם אכן מוצדקת הטענה להתיישנות.

מומלץ להיוועץ עם איש מקצוע או עם עורך דין מס שבח שיעשה לכם סדר בכל הבלאגן, אשר בקיא בחוקים הנדרשים ובתחומים הרלוונטיים.

שליחת מכתב התראה לפני תביעה

בטרם הגשת תביעה לסילוק יד ודמי שימוש כלפי אדם אחר המוגדר כפולש, נדרשים בעלי המקרקעין למצות את כל האפשרויות העומדות בפניהם על מנת ליישב את ההדורים ולפעול בתום לב מוחלט.

כפועל יוצא של מיצוי אפשרויות אלו, יש להעביר לאותו אדם מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ובו זמן המתנה קצוב עד לפינוי השטח.

לרוב מכתבי ההתראה מעמידים טווח זמנים של שבוע-שבועיים, אחריהם ככל שאותו אדם עדיין יישאר בשטח, תוגש נגדו תביעה.

במקביל לתביעה זו, כדאי לשקול הגשת תביעה לפיצויים או תביעה כספית בגין אובדן הכנסות, לרבות תביעה לדמי שכירות במהלך תקופת הפלישה ותשלום החלק היחסי ככל שאותו אדם חלש על השטח בצורה חלקית.

כיצד החוק מגדיר "פלישה"?

בתרחיש הקיצוני, ייתכן שמדובר באדם אחד או יותר שמקים התיישבות בלתי חוקית על שטח פרטי, אך הפסיקה מכירה במגוון רחב של מקרים שבהם אדם אחר פלש לשטח והשתמש בו לצרכיו הפרטיים ובניגוד להסכמה מצד בעליו.

כך למשל, שכן שבונה גדר משותפת וממקם אותה בתוך השטח של שכנו, רשות מקומית שהציבה מקלט ציבורי בחצר פרטית, עירייה שהרחיבה דרך ציבורית על חשבון השטח האישי, גורם עוין שהשתלט על דירה ועוד.

תביעה לסילוק יד מכלילה תרחישים של פלישה אסורה באדמה חקלאית, אדמה המיועדת לבנייה, בתי מגורים ואפילו מחסנים.

למעשה, כל מצב שבו נעשה שימוש בשטח בבעלותכם ובניגוד להסכמתכם לכך, נחשב לפסול ומצדיק את עילת התביעה.

תביעה לסילוק יד לאחר 30 ימים

על פי חוק המקרקעין (התשכ"ט, 1969), רשאי בעל מקרקעין או בעל הזכויות עליו לסלק את הפולשים משטחו תוך 30 ימים תוך שימוש בכוח סביר.

יחד עם זאת, המשטרה לא נוטה להתערב במקרים הללו, כך שהאזרחים מתבקשים בכל מקרה לנהל הליך משפטי.

אם חלפו 30 ימים ממועד הפלישה עצמה, לא ניתן לפנות בכוח והדרך היחידה תהיה להגיש תביעה לבית המשפט, כמובן שלא מומלץ לנקוט בסעד עצמי של שימוש בכוח שכן אז חשוף המפנה לתביעה כנגדו.

תביעה לפינוי מושכר

מעבר להגשת תביעה לסילוק יד ממקרקעין במקרים שתיארנו כאן, ישנם מצבים נוספים שבהם נדרש לפנות שוכר שהפר את חוזה השכירות, למשל ע"י גרימת נזקים פיזיים לדירה או אי תשלום שכר הדירה.

במקרה של אי תשלום מומלץ לפנות ראשית לעורך דין גבייה שידרוש את מה שמגיע לכם ורק במקרה שזה לא עוזר לפנות לעורך דין מקרקעין.

בהליכים אלו קיים סדר דין מהיר ונקודתי לטיפול בשוכרים סרבנים, המאפשר להגיש כתב תביעה לפינוי ולנהל דיון משפטי בעניין תוך 60 ימים.

התוצאה הרצויה היא לקבל צו פינוי שוכר שיורה על חובת הפינוי שלו מהנכס.

אם לא יעשה זאת, ניתן יהיה לפנות להוצאה לפועל שתאלץ להביא לסילוקו בכוח.

הנכס שלכם אינו הפקר

החוק מסדיר אמצעים שונים לסילוק יד ממקרקעין, בהם ניתן להשתמש בהתאם למקרה ולהגיש במקביל גם סעדים נוספים לפיצוי כספי עבור הנזקים שנוצרו מכך.

ככל שנתקלתם בבעיה מול דייר, שוכר, פולש או גורם עוין שמחזיקים במקרקעין שלכם ללא הסכמתכם, ניתן לפנות אלינו ולקבל מעטפת מקצועית, חכמה ובלתי מתפשרת לטיפול בנושא.

משרד אחיה וקסלבאום מתמחה בדיני מקרקעין לרבות ייצוג בעניינים שונים בבית המשפט, ליווי ברכישת דירה ועריכת חוזה מכר דירה, הפרת חוזה שכירות, תביעות לסילוק יד ועוד.

האם אפשר לפנות שוכר בכוח?

כאשר מבצעים תביעה לסילוק יד, בשום פנים ואופן לא ניתן לפנות שוכר בכוח. במקרים אלו עדיף להיות חכם ולא צודק!

ולהימנע בכל תוקף מניסיונות פינוי אלימים או בכפייה, למשל על ידי ניתוק המים או החשמל בדירה.

תוך כמה זמן יתקבל צו פינוי?

למרות שהחוק מתון ביחסו לאנשים שפלשו למקרקעין שלא בזכות, קיימת האפשרות להליך מקוצר ומזורז שבו יושג צו הפינוי.

אם הצו לא יכובד, ניתן יהיה לאכוף אותו באמצעות הוצאה לפועל.

מה ההבדל בין סילוק יד ופינוי

מדובר בהחלט בשני נושאים אשר חופפים האחד לשני לעיתים קרובות, אך יחד עם זאת ניתן למצוא ביניהם הבחנות משפטיות מאוד חשובות, שכן הגדרתם עשויה להיות קריטית.

כפי שכבר הסברנו, בכל הנוגע לעניין סילוק, הרי שהדבר נוגע בכל נושא פינוי ממקרקעין במקרים של פלישה וסירוב להתפנות, הן מכוח חוזה, הסכם בין הצדדים ובין בהיעדר חוזה מוסדר.

הראשי להחזיק בנכס המקרקעין הבלעדי הינו בעל המקרקעין, ואילו המתארח בנכס אינו רשאי.

סילוק זה הינו בהתאם לסעיף 16 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, כאמור: "תביעה למסירת מקרקעין: בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין".

לעניין פינוי מושכר, המטרה המרכזית הינה הוצאת שוכר הדירה מהנכס כאשר מסתיימת תקופת השכירות שלו, או הוצאת הדייר השוכר בגין הפרה של תנאי חוזה השכירות, כמו למשל אי תשלום שכר דירה או הישארות בדירה לאחר תום תקופת השכירות ועוד.

בכל הנוגע לתביעה, הרי שמדובר בהליך משפטי מזורז שאורכו עשוי לקחת עד שלושה חודשים, כאשר משך הזמן נובע מתוך הבנה שעשוי המשכיר לספוג נזקים כבדים כלכליים כאשר התהליך הינו ארוך.

במקרים המשתייכים לבני משפחה, פעמים רבות תהיה עדיפות לפעולה שאינה על ידי הגשה של תביעה, אם כי דרך הליכים משפטיים. במידה ואין בכך הצלחה, הרי שמומלץ לפנות לתביעת סילוק.

האם ומתי מומלץ להתייעץ עם עורך דין?

בכל פגיעה במקרקעין, בזכויות מנכס ובסכסוכים לשאלת הבעלות על הנכס, מוטב לקבל ייעוץ וייצוג מקצועיים מאת עורך דין מקרקעין.

מקרים אלו כמו תביעה לסילוק יד ואחרים עשויים להיות מורכבים מאוד, דורשים היכרות מעמיקה עם התקנות, הפסיקה וסדרי הדין וכמובן את הצבת כל האפשרויות בפני הלקוח.

עורך דין שמתמחה הן בתחום המקרקעין ומשמש הן בתור עורך דין גבייה, יוכל לפעול במספר סעדים מתאימים ולדאוג לשמירה מוגברת על הזכויות של בעלי המקרקעין.

ליווי וייעוץ עם עורך דין מומחה

לצערנו, לא פעם ולא פעמיים ישנם מקרים בהם אדם מגיע למצב בו עליו להגיש תביעות מקרקעין, בין אם מדובר בבן משפחה או כל אחד אחר.

מדובר בנושא מורכב מאוד מהבחינה הרגשית ומהבחינה המשפטית, לכן מומלץ להסתייע באיש מקצוע שילך איתכם לאורך כל הדרך, לצד בקיאות בחוקים, בפסקי דין ובכל הנושאים הרלוונטיים לסוגיה.

תפקידו של עורך הדין יהיה לספק מתן ייעוץ משפטי, הגשת תביעה במידת הצורך, ניהול משא ומתן וייצוג בבית המשפט ועוד.

אחיה וקסלבאום הינו עורך דין בעל ניסיון, וותק מקצועי והצלחות רבות בתחום המשפט האזרחי-מסחרי, לצד התמחות בנושאי אכיפת חיובים, מקרקעין וגבייה.

במידה ויש לכם שאלות בנושא, במידה והייתם רוצים לקבל מידע נוסף, צוות המשרד מזמין אתכם לתאם פגישת ייעוץ והכוונה עוד היום!

דרג מאמר זה

עו"ד אחיה וקסלבאום

אחיה וקסלבאום משרד עורכי דין הוא משרד מוביל בתחום המשפט האזרחי-מסחרי, עם התמחות מיוחדת בתחומי המקרקעין והגבייה ואכיפת החיובים. המשרד מספק שירותים משפטיים מקיפים ללקוחות פרטיים ועסקיים בכל רחבי הארץ.