עורך דין ירושות וצוואות, ייפוי כוח מתמשך

משרד עורכי דין אחיה וקסלבאום מתמקצע בדיני ירושה

ועיזבון ונותן שירות בתחום עריכת צוואות ומימוש ירושות וצוואות.

כמו כן, מלווה לקוחות במקצועיות וברגישות רבה לאורך כל הדרך מאיתור צו ירושה

ועד ניסוח הצוואה, תוך הצגת האלטרנטיבות המשפטיות הקיימות בשקיפות מלאה.

מטרת השירות הינה לאפשר לכל אדם לצוות את עיזבונו ליורשיו הרצויים

וכן לבצע את חלוקת העיזבון בהתאם להעדפותיו ורצונותיו האישיים.

המשרד פועל במקצועיות רבה ומייחס חשיבות לכל פרט ופרט הנכתב בצוואה,

על מנת שלא לייצר מחלוקות עתידיות בין היורשים.

לשם כך יש תהליך ניסוח חוזים מתאימים עם כל התנאים

והזכויות של כל אחד מהצדדים בחוזה.

נציין כי צוואה שאינה כתובה כהלכה, כלומר שאינה מדויקת, 

עשויה להוביל למצב בו צוואתו של המצווה לא תקוים בחלקה או במקרה קיצון אף במלואה,

וזאת עקב פרשנות לקויה, הוראה בלתי חוקית או פסילת הצוואה בשל פגם טכני או בכשירותו של המצווה.

שירותי המשרד בתחום ירושות וצוואות

  • הגשת בקשה לקבלת צו ירושה.
  • הגשת בקשה לצו קיום צוואה.
  • עריכת צוואה בעדים.
  • עריכת צוואות הדדיות.
  • רישום נכסים בהתאם להוראות צו קיום צוואה או ירושה.

ייפוי כוח מתמשך

למשרד ניסיון בקיאות בעריכת ייפוי כוח מתמשך.

המשרד מייחס חשיבות רבה לאופן עריכתו נוכח המשמעות הרחבה הגלומה בו.

מדובר על מסמך משפטי המאפשר לכל אדם מן המניין למנות,

בעודו כשיר, אפוטרופוס שתפקידו יהיה לקבוע כיצד יטופלו ענייניו הכספיים,

הפרטיים והרפואיים במידה ולא יוכל לקבל החלטות בעצמו.

האדם אותו מינה, יוכל לקבל עבורו החלטות (בהתאם להוראות הממנה) בנושאים שיסוכמו בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך.

יצוין כי בעקבות ירידה במצב הבריאותי,

הפיזי או הקוגניטיבי, פעמים רבות אנשים אינם מסוגלים לקבל החלטות הרות גורל,

ולכן ישנה חשיבות רבה לעריכת ייפוי כוח מתמשך מבעוד מועד.

ירושות וצוואות