היטל השבחה

מה זה היטל השבחה ולמה חשוב לדעת זאת

מהו היטל השבחה ולמה חשוב שיהיה לכם ליווי מקצועי משפטי? כל התשובות כאן.

כאשר עוסקים בעסקאות מקרקעין חובה לבצע תכנון מס במיוחד בכל הקשור לחבויות תשלום עבור השבחת נכסים.

הדבר מחייב לבחון לא רק את הפוטנציאל למס שבח ומס רכישה אלא גם את הסיכון לקנסות משמעותיים.

המוכרים צריכים להעריך את חבותם למסים וגם לקנסות, שכן קנסות יכולים להצטבר לסכומים ניכרים.

יתר על כן, בהתחשב בכך שכל מוכר יכול להיות גם קונה חשוב להבין כיצד העסקה משפיעה על מיסי רכישה עתידיים או בעבר.

מהו היטל השבחה ולמה חשוב ליווי משפטי מקצועי

לא כולם יודעים מהו היטל השבחה וחשוב לדעת זאת.

זהו מס או למעשה אגרה המוטלת על בעלי הקרקע על ידי הוועדה המקומית כאשר ערך המקרקעין עולה עקב שיפורים תכנוניים מאושרים.

כך למשל אם ערך בניין עולה בגלל שתכנית של הוועדה המקומית מתירה הוספת קומה נוספת ההיטל מוחל על עליית הערך לפי קביעת שמאי הוועדה.

החלטה זו נתונה לערעור וההיטל שנחקק ביולי 1981 במסגרת התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה נועד לממן את פעילות התכנון והפיתוח של הוועדה המקומית, לרבות השקעות חינוכיות ורכישת קרקע לשימוש הציבור.

בתכנון אסטרטגי ניתן להפחית את גובה ההיטל משמעותית.

חשוב אם כן להבדיל בין היטל השבחה למס שבח.

הראשון משולם לוועדה המקומית בגין עליות ערך הנכס בנקודת המימוש בזמן מתן היתר בנייה או מכירת נכסים.

מנגד, מס שבח הוא מס מכירת דירה על רווחים ממכירת מקרקעין המחושב כהפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה המקורי וזאת בתוספת עלויות ההשבחה הקיימות ומשולם אל רשות המסים.

ליווי מקצועי של עורך דין מקרקעין יוביל אתכם אל קבלת מידע אמין וטיפול בירוקרטי ראוי.

מי אחראי על תשלום ההיטלים?

החובה בתשלום היטל השבחה חלה על בעלי נכסים או הגוף המחזיק או המשכיר את הנכסים למעלה מ-25 שנה במועד אישור תכנית ההשבחה.

במכירת נכס המוכר אחראי על ההיטל.

עם זאת חשוב לדעת שניתן לערוך הסכמות לקונה לקחת על עצמו עלות זו המשפיעה על הערכת המס של העסקה.

בנכסים המנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל ניתן לקזז חלק מההיטל בתשלומים.

התרחישים הרלוונטיים לצורך תשלום ההיטל

ההיטל חל על עליות ערך הנובעות מאישורי תכניות בניין עיר הקלות או אישור שימוש חריג.

לדוגמא הוספת מרפסת שמש או הסבת דירה בודדת לשניים עלולים להפעיל את ההיטל אם נעשה בהיתר.

ההיטל אינו חל על תכניות שהינן בתוקף לפני 1 ביולי 1975, או על בנייה בלתי מותרת, אם כי עשויות להתעורר בעיות עבור מקרים כאלה.

חיובים בגין שימוש חריג הם גם בסיס להיטל.

פסק דין של בית המשפט העליון הבהיר כי חיובים חלים על שימושים החורגים מתכניות מאושרות אך לא על שימושים החורגים מהיתרים מבלי לחרוג מהתכנית, תוך התמקדות בעקרון הצדק החלוקתי.

כיצד מתבצע חישוב היטל ההשבחה

היטל ההשבחה מגיע עם מימוש הזכויות במקרקעין, לרבות קבלת היתרים תחילת שימוש בפועל שאושר בתכנית או מכירת הנכס.

חשוב לציין שחובות ההיטל אינן חלות על העברות על פי חוק כמו ירושה או גירושין או העברות ללא פיצוי בין קרובי המשפחה.

מועד חישוב ההיטל הוא המועד שבו אושרה תכנית ההשבחה, הזיכיון או השימוש החריג, מה שעלול להוביל למצבים בהם סכום ההיטל עולה על שווי הנכס עקב תנודות בשוק.

ההתאמות לאינפלציה נעשות על סמך מדדי מחירים לצרכן או תשומות בנייה.

חשוב אם כן לדעת שניתן לבצע הערכות מיד לאחר אישור התכנית או לדחות את ההערכות ועד למימוש הזכויות.

על הוועדה המקומית לפרסם לוח שומה תוך חצי שנה מאישור מתן זכויות ערעור לנבדקים.

אם השומה תידחה או לא תקבע, הוועדה תודיע לבעל הקרקע על חבותו בהיטל תוך חצי שנה מתחילת התכנית.

משרד עורכי דין אחיה וקסלבאום הוא ממשרדי עורכי הדין המובילים בתחום המקרקעין ובתחומי אכיפת חיובים וגבייה.

למשרד צוות מקצועי ומיומן במגוון נושאים משפטיים ובמשפט אזרחי מסחרי ומעניק שירות אדיב, סבלני ומכיל לצד מקצועיות ברמה גבוהה.

היטל השבחה – שאלות ותשובות

מהי המטרה העיקרית של היטל ההשבחה בעסקאות מקרקעין?

מס זה מוטל על ידי הוועדה המקומית על בעלי הקרקע כאשר ערך מקרקעין שלהם עולה עקב שיפורים ותכנונים שאושרו בוועדה.

מטרתו העיקרית היא לממן את פעילות התכנון והפיתוח של הוועדה, כגון השקעות בחינוך ורכישת קרקעות לצורכי ציבור, על ידי נגזרת מעליית ערך הנכס הנובעת מהשבחות אלו.

במה שונה היטל השבחה ממס שבח?

היטל השבחה משולם לוועדה המקומית כתוצאה מעליית ערך הנכס במועד המימוש, כמו בעת מתן היתר בנייה או בעת מכירת הנכס.

לעומת זאת, מס שבח מוטל על הרווח המתקבל ממכירת מקרקעין המחושב כהפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה המשולב בתוספת עלויות השבחה ותוך כך גם משולם אל רשות המסים.

מי אחראי לתשלום היטל ההשבחה במכירת מקרקעין

האחריות לתשלום היטל ההשבחה מוטלת על המוכר שהיה הבעלים של הנכס בעת אישור ההשבחה.

עם זאת ייתכן שהמוכר והקונה יסכימו כי הקונה יישא בעלות זו, אשר לאחר מכן תובא בחשבון בהערכת המס של העסקה.

גשו עוד היום לליווי מקצועי של עורך דין נדלן לקבלת שירות ברמה גבוהה.

איך מחשבים את ההיטל ברמת החוק?

ההיטל מגיע עם מימוש הזכויות במקרקעין כמו קבלת היתר בנייה, תחילת שימוש בפועל כפי שאושר בתכנית, או עם מכירת הנכס.

ההיטל מחושב על בסיס עליית הערך המיוחסת לתכנית ההשבחה המאושרת לזיכיון או לשימוש חריג, כאשר מועד החישוב הוא מועד אישור התכנית.

התאמות לאינפלציה נחשבות בהתבסס על החלק הנמוך ביותר מבין מדד המחירים לצרכן או מדד תשומות הבנייה אם עלה מאז תחילת התוכנית.

דרג מאמר זה

עו"ד אחיה וקסלבאום

אחיה וקסלבאום משרד עורכי דין הוא משרד מוביל בתחום המשפט האזרחי-מסחרי, עם התמחות מיוחדת בתחומי המקרקעין והגבייה ואכיפת החיובים. המשרד מספק שירותים משפטיים מקיפים ללקוחות פרטיים ועסקיים בכל רחבי הארץ.